Stefan Belderbos

 


 

Biografie

In het verleden hebben vele kunstenaars de mysteries van het geloof in opdracht van de kerk verbeeld. Iedere periode bracht eigen beeldende interpretaties van het geloof voort. Beeldend kunstenaar Stefan Belderbos (1967) heeft zichzelf voor de uitdaging gesteld om aan deze traditie iets nieuws toe te voegen.

Sinds 1993 maakt hij installaties en performances. Zijn belangrijkste werkmaterialen bestaan uit diaprojecties, fotografie en film, (gebruikte) houten objecten en muziek. 

Belangrijke thema’s in zijn werk vormen ontkerkelijking, vergankelijkheid en verbondenheid, en de religieuze ervaring. De laatste jaren speelt ook het (Friese) landschap een belangrijke rol in zijn werk. Belderbos wil met zijn werk bestaande en fictieve rituelen en tradities verbinden met actuele beeldende kunst. Daartoe treedt hij niet alleen op als beeldend kunstenaar maar ook als organisator en initiatiefnemer van kunstmanifestaties en als onderzoeker. Hij vindt zijn inspiratiebronnen zowel in de kunstgeschiedenis, in religieuze rituelen en tradities, in wetenschap en theologie, en in de literatuur.  

Hieronder enkele artikelen en publicaties over het werk van Belderbos.

Van kunstwerk tot religieus ritueel. Een onderzoek naar de integratie van performancekunst in de liturgie.
Proefschrift van Stefan Belderbos, als open access document te vinden in de digitale bibliotheek van de Universiteit Leiden. De papieren versie is bij Belderbos zelf te bestellen.
"Belderbos' interdisciplinaire onderzoek op het snijpunt van kunst, psychologie en theologie levert een bijdrage aan de actuele discussie over de relatie tussen kunst, kerk en liturgie."


Gevraagd: religieus leider m/v

Artikel geschreven door J. Huysman, pastor in de Studentenkerk.
'
Belderbos zoekt en vraagt, om reacties van het publiek, juist in hun gevoel voor religieus leiderschap En hij heeft ze gekregen, veel: positief en negatief. "Het geloof wordt uitgekleed, dom, wat koud!" en ''Wordt er vanuit lichamelijkheid nieuw leiderschap geboren?''.

Laatste Oordeel: meer twijfel dan troost

Verschenen in dagblad Trouw, 20 januari 2000.
"Juist door de herkenbaarheid van de rituelen springen de verschillen met een gewone dienst des te scherper in het oog. De priester is geblinddoekt. De engelen zijn angstaanjagend, de duivels hebben iets aandoenlijks."

Hectische evangelisten vechten om elk zieltje

Artikel in het Leidsch Dagblad naar aanleiding van de uitvoering van de performance de Evangelist in de Lokhorstkerk.

"Verlicht door kaarsen verschijnt een ladder tegen de muur. De trap naar de hemel? Een zwangere evangeliste klimt erop om de houten randen aan de muur af te stoffen.''


Een flirt met God

Uit catalogus van expositie Kruisigingen. Een artikel van Debby Spruyt.
"Op de tentoonstelling Kruisiging vertoont Stefan Belderbos een aan Dali vergelijkbare dubbelzinnigheid. Met zijn installatie van geŽnsceneerde dia's en een videofilm toont hij een poging tot wederopstanding van Christus.''