de Evangelist

 


 

Een performance

De Evangelist is een performance naar een idee van Stefan Belderbos en werd georganiseerd door stichting Kade Ateliers. Regie: Manette Meulenkamp en Harry Brandsma. Muziekcomposities: Martijn Pieck. Uitvoeringen: 23 februari 2002: Janskerk, Utrecht, 2 maart 2002: Broederenkerk, Deventer. 9 maart 2002: Lokhorstkerk, Leiden.

In de Evangelist werden theater, beeldende kunst en muziek op experimentele wijze samengevoegd. De performance toonde een zoektocht naar de ideale geloofsverkondiger voor deze tijd. In een theatrale voorstelling streden de evangelisten om de aandacht van het publiek. Diaprojekties op de muren van de kerk toonden, naarmate de voorstelling vorderde, steeds meer beelden van geloofsverkondigers. Muziekcomposities van Martijn Pieck begeleidde de tegenstrijdige verkondingingen. Aan het einde van de voorstelling werd het publiek gevraagd als scheidsrechter op te treden en te stemmen op de eigen ideale verkondiger.

Bij aanvang van de repetities had het project nog geen vaststaand script. Uitgangspunt was dat elke deelnemer aan het project zijn of haar ideale Evangelist zou uitbeelden. Deze evangelisten probeerden tijdens de voorstelling het publiek te overtuigen dat zij de ware boodschap verkondigden, en de anderen tot de valse profeten behoorden. De strijd speelde zich niet alleen af tussen de acteurs, die de evangelisten uitbeelden, maar ook tussen de verschillende kunstdisciplines betrokken bij dit project: Muziek en diaprojecties toonden regelmatig andere (eigen) ideaalbeelden. De kerken, de plaats waar normaal maar één religieuze richting wordt gehoord, werd tijdens de performance een religieuze markthal.

  klik hier voor het hele beeld klik hier voor het hele beeld klik hier voor het hele beeld klik hier voor het hele beeld