Twee evangelisten poetsen hun tanden boven het
doopvont in de broederenkerk na hun woordenstrijd.