De evangelist

 


 

De Acteurs

Begin november 2001, starten acht acteurs onder begeleiding van regisseurs Manette Meulenkamp en Harmen Brandsma met de repetities voor de voorstelling. Vanuit improvisatie met beweging en teksten (uit het oorspronkelijke script) ontstonden ideeën over hun ideale evangelisten. De dia's van Belderbos en het script dienden als uitgangspunt voor discussies tussen de deelnemers over de verbeelding van de ideale hedendaagse evangelist. De ideale evangelist is door acteurs en regisseurs ontleed tot een aantal gedrags- en karakterkenmerken. Deze kenmerken zijn vervolgens door hen omgesmeed tot verschillende personages die allen hun plaats in het stuk hebben gekregen. Daarna hebben regisseurs en acteurs bekeken hoe deze ideale evangelisten het publiek zo direct mogelijk bij de inhoud van het stuk konden betrekken en de publieksparticipatie konden stimuleren.

De personages:
De acteurs hadden 5 kenmerken bedacht die een ideale hedendaagse evangelist volgens hen zou moeten bezitten. Dit leidde tot de volgende personages:

De trouwe hond: De eerste associatie was het beeld van een trouwe hond die de mensen nooit in de steek laat en die met zijn gehijg 'zijn schapen' altijd laat weten dat hij in de buurt is om hen te beschermen en te leiden. Dit werd in het stuk een evangelist die de mensen aanspoorde om te luisteren. Zij waarschuwde hen als een waakhond voor het einde der tijden en liet hen luisteren naar een onbekende goddelijke stem in de verte.

De wijze uil: Ook deze evangelist had een associatie met een dier: De wijze uil met een onpeilbare kennis. Deze evangelist verkondigde geloofswijsheden uit oude boeken. Zij haalde haar teksten vooral uit de bijbel en maakte ze tijdens de loop van de repetities tot 'oneliners'. Zij was uiterlijk bescheiden in het aanvallen van de andere evangelisten. Zij sprak zacht, keek mensen vooral diep in de ogen, maar straalde ook een zekere arrogantie uit omdat zij het gelijk van de geschiedenis - de oude kennis - achter zich wist.

Moeder Aarde: De aanbidding van God's schepping. Deze evangelist werd gespeeld door een (zichtbaar) zwangere actrice. Zij maakte het publiek attent op de schoonheid van de schepping en gaf op symbolische wijze het goede voorbeeld om de schepping te koesteren en te eren. Zij begon elke voorstelling met het reinigen van de kerk, deelde daarna giften uit van 'moeder natuur', en eindigde de voorstelling met een gebed waarin zij God dankte voor zijn prachtige werk.

Geloof in jezelf: Mensen sterken in hun zelfvertrouwen. Dit werd als een belangrijke taak van een evangelist gezien. Moed en doorzettingsvermogen van de mensen aanwakkeren. Het personage dat uit deze karaktertrek ontstond was een dominante vrouw die het publiek vanaf het altaar toesprak. 'Geloof in jezelf. Jij bent belangrijk. Jouw doel is belangrijk.' Zij leek op een volgeling van Emile Ratelband en wist de aandacht van het publiek op te eisen tijdens de voorstelling.

Naastenliefde en barmhartigheid: Het tonen en uitstralen van naastenliefde en barmhartigheid werd ook als een belangrijke eigenschap van een hedendaagse evangelist gezien. Het personage dat hieruit voortvloeide was een vrouw die iedereen in het publiek met een ontwapenende glimlach benaderde. Zij deelde kleine cadeau's en attenties uit: Ongevraagd en soms ook ongewild. Zij poogde zoveel te geven totdat ze niets meer overhield, en drong naarmate de voorstelling vorderde, haar vriendelijkheid steeds meer aan het publiek op.

De acteurs waren: Jacqueline Dijkstra, Tanja van de Hogen, Angela van de Hoeven, Jehuda de Jong, Dorothee Sieland,
Nancy Kruytzer en Guidion Hertog.