Instant Heilige

 


 

Installatie en film Instant Heilige

De film Instant Heilige was tijdens het kleinschalige kunstfestival Kunst achter Dijken (11 en 12 mei 2012) in Pingjum, Friesland, voor het eerst te zien.

De film toont een fictief ritueel waarmee elke vrijwilliger tot een nieuwe heilige en geloofsverkondiger kan worden gemaakt.

De film maakte onderdeel uit van een installatie in de voormalige gereformeerde kerk van Pingjum. In de kerk was van de onttakelde preekstoel een Jacobsladder gemaakt. Verder waren er foto’s en diaprojecties uit de serie de Evangelist (2002) te zien.

Hieronder een kort fragment uit de film Instant Heilige, met muziek van Martijn Pieck.