Jesus' blood
never failed me yet

 


 

Een performance in de vorm van een kerkdienst

Jesus' blood never failed me yet werd begin 2000 gepresenteerd in drie kerken. Met medewerking van het Utrechtse koor Sophies Voice en componist Martijn Pieck. De performance werd georganiseerd door Stichting Kade Ateliers.
Uitvoeringen: 22 januari, Antoniuskerk Utrecht. 19 februari, Centrum Vrijburg, Amsterdam. 4 maart, Janskerk, U
trecht.

In de performance Jesus blood never failed me yet, werd de viering van het avondmaal gecombineerd met een verbeelding van het laatste oordeel. Het inhoudelijke uitgangspunt werd gevormd door twee teksten: een bijbeltekst over het laatste avondmaal en een Tibetaanse mythe, opgeschreven door de ontdekkingsreizigster Alexandra David Neel.
Stefan Belderbos toonde het laaste avondmaal en het offer van Christus, vanuit het standpunt van een 'tibetaanse gelovige', die verwacht dat hij met zijn magische riten directe invloed kan uitoefenen op het bovennatuurlijke.

Voor foto's: klik op de beelden hieronder.Martijn Pieck schreef voor deze performance een drietal composities. Het Utrechtse koor Sophies Voice zong een aantal religieuze liederen waarin verschillende geloofsopvattingen tot uitdrukking werden gebracht. De diaprojecties, die door de hele kerk te zien waren, toonden Belderbos' interpretatie van het laatste oordeel.
Na afloop was er glühwein en brood, en kon men een reactie op het whiteboard schrijven.

De volgende artikelen zijn naar aanleiding van deze performance verschenen:
Laatste Oordeel: meer twijfel dan troost
Verschenen in dagblad Trouw, 20 januari 2000
Kunstzinnig mis balanceert tussen goed en kwaad
Verschenen in Kerk in de Stad, 4 februari 2000
Jesus' blood never failed me yet
Artikel verschenen in het parochieblad van de Antoniuskerk