Kunst in de liturgie

 


 

Performancekunst en de
liturgische viering
Heer ontferm U

Op 2 december 2010 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de integratie van performancekunst in de kerkdienst. Voor dit onderzoek heb ik een reeks performances ontwikkeld die naadloos aansloten bij de liturgische rituelen. Deze performances wil ik in de toekomst, samen met kerkgemeenten, blijven uitvoeren en ontwikkelen.
Bestaat er in uw gemeente belangstelling om de beleving en ervaring van de kerkgangers te versterken met nieuwe rituelen? Neem dan contact met mij op. Misschien is een viering met performance-rituelen iets voor uw gemeente.
Hieronder kunt u ervaringsverhalen lezen en videofragmenten zien van drie vieringen waarin performance-rituelen werden geïntegreerd.

Onderzoeksvraag
In Nederland wordt er al vele jaren geëxperimenteerd met het inbrengen van kunst in de liturgie. In mijn onderzoek aan de Universiteit Leiden heb ik vanuit het perspectief van de beeldend kunstenaar naar een verdieping en verbreding van dit onderzoek gezocht. Centrale vraag in mijn onderzoek was of performancekunst en liturgie, beiden samengesmeed tot een overtuigend geheel, een religieuze ervaring kunnen oproepen bij de kerkgangers.

Kunst of ritueel?
Performancekunst is een bijzondere vorm van beeldende kunst waarin niet een statisch beeld maar een handeling centraal staat. Voor mijn onderzoek heb ik een serie performances ontwikkeld die aansluiten bij de liturgische rituelen. Ik noem deze performances in de liturgie ook wel performance-rituelen. Met dit samengestelde woord wil ik duidelijk maken dat deze kunstvorm de grenzen aftast tussen kunstwerk, liturgie en (religieus) ritueel.  De viering met performance-rituelen heeft zeer intense ervaringen bij kerkgangers opgeroepen. In de interviews benadrukten de kerkgangers het sterke gevoel van verbondenheid met de andere deelnemers.

Klik op de beelden hieronder om een aantal korte videofragmenten te zien van performance-rituelen die tijdens de oecumensiche vieringen werden uitgevoerd.

 


Promotoresperformance Verbonden tot oneindigheid
Prof. F.C. de Ruiter (Universiteit Leiden), Prof. dr. H.A. Alma  (Universiteit voor Humanistiek), Prof. dr. M. Barnard (Protestantse Theologische Universiteit). Co-promotor: Drs. M. van Hoogenhuyze (Hogeschool der Kunsten, Den Haag).

Artikelen en wetenschappelijke publicaties van Stefan Belderbos 
Mijn proefschrift is als open acces document in te zien op internet. Wilt u een papieren versie van het proefschrift ontvangen, neem dan even contact met mij op. De kosten (inclusief verzendkosten binnen Nederland) bedragen € 20,00.