Nieuws

 


 

De laatste berichten over mijn werk en deze website

 

Verwacht: 5 en 6 mei 2018

Op 5 en 6 mei 2018 is er weer een nieuw kunstfestival in Pingjum. Ook mijn werk zal op het festival te zien zijn: Een nieuw kunstproject met veel beelden van de Waddenkust. De laatste informatie over het festival is te vinden op www.kunstachterdijken.nl.

 

Februari 2016

Jeroen Bosch, inspirator

Zondag 28 februari opent in galerie Grang de Paul, in het centrum van Den Bosch, een groepsexpositie over Jeroen Bosch. Ik toon hier 4 foto's waarin de kunstenaar als in een droom of nachtmerrie een schilderij van Jeroen Bosch binnenstapt en zich probeert te verhouden tot de afgebeelde personages. Eén van de foto's was eerder te zien in de expositie Tuin der Lusten (Sophies Palace, Utrecht 1998), een andere in de expositie Kruisiging (Museum Hillesluis Rotterdam, 1998). Nu wordt het werk voor het eerst samen geëxposeerd en zijn er ook twee foto's aan toegevoegd die niet eerder te zien zijn geweest.

Galerie Grang de Paul ligt in het centrum van Den Bosch. De expositie is op loopafstand van de Jeroen Bosch expositie in het Noord Brabantsmuseum. Beide exposities kunnen zo gemakkelijk met elkaar gecombineerd worden.
Grang de Paul: expositie Jeroen Bosch, inspirator.
Pastoor de Kroonstraat 14/16, Den Bosch.
Van 28-02-16 tot 10-04-16.
Geopend van donderdag tot zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag op afspraak.
De opening is op zondag 28 februari om 13.00 uur.

 

 

Januari 2016

Dijk vol dromen

Dijk vol dromen heeft nu een eigen webpagina. In september 2014 organiseerde vereniging Kunst achter Dijken deze bijzondere theatervoor-stelling op locatie. De voorstelling werd door mij geschreven en geregisseerd. Negen acteurs vertelden en verbeeldden verhalen over het landschap van de Lytse Bouhoeke. Het oude klooster bij Pingjum (Vinea Domini), de lokale mythe rond Okke Hel, de Victoriuskerk, de windmolens en een vergeten kapel op de Halsband, dit alles kreeg een plaats in het tweetalige theaterstuk.

 

 

 

 

September 2015

Expositie, performance en stadswandeling in Sub Up

Op 13 september opent in kunstenaarsinitiatief Sub Up in Utrecht het kunstproject Zing het land. Zing het land bestaat uit een installatie, een performance en een stadswandeling. Het kunstproject maakt onderdeel uit van het langer lopende kunstproject Dijk vol dromen. In de kelder van Sub Up wordt een nieuw verhaal over het Friese landschap verteld met diaprojecties, muziek en diverse objecten en beelden. Martijn Pieck maakte speciaal voor deze installatie een geluidscompositie.

Het is een een onwerkelijke omgeving om het Friese landschap te beleven. Wanneer je in september in de kelder afdaalt van het Utrechtse kunstenaarsinitiatief Sub Up, wordt je omringd door diaprojecties. De beelden benadrukken de weidsheid van het Friese land. De foto’s zijn in elkaar geschoven en bewerkt. Zij tonen een herkenbaar landschap dat in werkelijkheid niet bestaat. Daarnaast zijn er allerlei objecten die herinneren aan vroegere tijden, toen het land nog doordrongen was met religieuze symbolen. Toen ik drie jaar geleden de stad Utrecht voor het Friese platteland verruilde, vielen mij de vele kloosterlanen op. Kloosterlanen op plaatsen waar in de verste verten geen (voormalige) klooster meer te  ontdekken was. Ook andere religieuze symbolen, zoals kapellen en kruizen, ontbraken in het landschap. Zij kwamen wel terug in oude verhalen die ik hoorde en las. Met de installatie en performance zoom ik in op verdwenen religieuze symbolen van het platteland.

Stadswandeling en verhalen op zondag 20 september
In Sub Up is er in de maand september een bijzonder programma rond de installatie Zing het land. Op zondag 20 september is er een stadswandeling onder leiding van een ervaren gids. Marieke Klaver, voormalig gids bij het VVV en bij het Utrechts Rondleiding Imperium, vertelt over de overeenkomsten tussen de Friese verhalen die centraal staan in de expositie en de Utrechtse verhalen over de stad. De rondleiding begint om 12.00 uur bij Sub Up met de installatie en een uitleg van de kunstenaar. Deelname is gratis.


Openingsritueel en performance
De expositie wordt geopend met een bijzonder openingsritueel. Dit openingsritueel vormt de opmaat voor de performance Zing het land die op de laatste zondag in september plaatsvindt. De performance wordt volledig geïntegreerd in de installatie en wordt geoefend en uitgewerkt tijdens de expositieperiode.

Adres, data en tijden op een rij:
Data: 13 t\m 27 september.
Adres: Sub Up, Gruttersdijk 12, Utrecht

Tijden:
Opening: zondag 13 september, 16.00 uur met openingsritueel.
Daarna Za en zo van 12.00 tot 17.00 uur
Ma t\m do van 10.00 tot 13.00 uur (na telefonische afspraak: 030 – 271 7 677)

Extra activiteiten:
Zo 20 september 12.00 uur: stadswandeling. Beginpunt: Sub Up.
Zo 27 september 16.00 uur: performance Zing het land

 

Mei 2015

Dijk vol dromen, het vervolg

Tijdens het kunstfestival van Kunst Achter Dijken, op 9 en 10 mei, toon ik in het schuilkerkje van Pingjum het vervolg op het iepenloftspul Dijk vol dromen. Samen met Martijn Pieck presenteren wij een installatie met grote fotobeelden, verhalen en muziek. Martijn Pieck heeft field recordings van het landschap omgevormd tot een nieuwe soundscape. Ikzelf toon fotocollages van het landschap rond Pingjum. Deze foto's hebben eerder een (bij)rol gespeeld in de voorstelling van Dijk vol dromen. Foto's, muziek en verhalen vormen samen een nieuwe mogelijkheid om 'de geest' van het landschap rond Pingjum op een andere manier te ervaren. Daarnaast wordt ook het boek 'Het vertelde landschap' gepresenteerd.
Meer informatie over het festival is te vinden op: www.kunstachterdijken.nl.
Er is een uitgebreid programma met muziek, dans, gedichten en heel veel exposities. De expositie in het Schuilkerkje is geopend op zaterdag 9 mei van 14.00 tot 19.30. Op zondag 10 mei van 11.00 tot 17.00 uur.

 

September 2014

Dijk vol dromen

Samen met kunstenaarsvereniging Kunst Achter Dijken organiseer ik een bijzondere voorstelling over het landschap in Zuidwest Friesland. De voorstelling Dijk vol dromen vindt deels plaats op een unieke locatie: namelijk op een middeleeuwse dijk, midden tussen de velden. Dijk vol dromen laat een oude traditie herleven: bijzondere plekken in het landschap worden in deze voorstelling gemarkeerd met verhalen.

Deze zomer heb ik met een groep enthousiaste acteurs, met componist Martijn Pieck, het koor Genetic Choir, en de kunstenaars Michel Dil en Jehannes Hibma aan de theatervoorstelling Dijk vol dromen gewerkt. Met theater, muziek en beeldende kunst worden de verhalen en geschiedenis van het landschap zichtbaar gemaakt. Het geheel wordt, trouw aan de Friese traditie, getoond in een bijzonder iepenloftspul: een theaterstuk dat zich deels onder de blote hemel afspeelt. Zeedijk, molens en velden vormen het indrukwekkende decor. 

Martijn Pieck en ik zijn de initiatiefnemer van het project. Het uitgangspunt voor deze voorstelling was een bestaande performance, die ik heb gemaakt in het kader van mijn onderzoek naar performancekunst en religieuze ervaringen aan de Universiteit Leiden. Dijk vol dromen is in zekere zin een vervolg op dit onderzoek. Een van de performances uit het onderzoek is opnieuw vormgegeven en bewerkt. Deze performance vormt het hart van de voorstelling. Ditmaal zoek ik niet de grenzen op van het kerkelijk ritueel. In Dijk vol dromen kijk ik in hoeverre een performance, die eerder de vorm kreeg van een kerkelijk ritueel, haar rituele karakter kan behouden buiten de kerk, in een theatersetting.

De voorstellingen vindt plaats op 13, 14, 20 en 21 september 2014 in Pingjum. De voorstelling begint om 18.45 in het dorpshuis van Pingjum, Lammert Scheltestraat 12, en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Meer informatie over de voorstelling, over een gecombineerd arrangement met eten, over praktische zaken als kaartverkoop en overnachtingen, vindt je op de site www.kunstachterdijken.nl. De voorbereidingen en ‘making of’ van de voorstelling zijn te volgen op de facebookpagina Dijk-vol-dromen.

April 2014

Op 2, 3, en 4 mei tijdens het kunstfestival Kunst Achter Dijken presenteer ik nieuw werk. Mijn opvallendste kunstwerk is slechts 2 uur zichtbaar. Op vrijdagavond 2 mei, tijdens de opening van het festival, projecteer ik beelden van storm, overstromingen en de zondvloed op de Victoriuskerk in Pingjum. het gaat om collages van oude schilderijen waarin kerktorens uit de omgeving van Pingjum de hoofdrol spelen. Op de openingsavond zingt het improvisatiekoor Genetic Choir bij deze projecties.

fotomontage van projecties op de kerk in Pingjum

Op zaterdag en zondag 3 en 4 mei is mijn werk ook in het dorpshuis van Pingjum te zien. Het gaat hier om de presentatie en vooraankondiging van een nieuw kunstproject in september 2014.

Voor het volledige programma van festival Kunst Achter Dijken, boordevol met beeldende kunst, theater muziek en activiteiten, zie de website: www.kunstachterdijken.nl.

 

April 2013

Het verschoven landschap

Tijdens de manifestatie Kunst achter Dijken (2013) in Pingjum waren de eerste foto's te zien van een nieuwe serie. Onderwerp was het Friese landschap in de Lytse Bouhoeke. De foto’s van het landschap zijn verknipt, gescheurd en opnieuw in elkaar geschoven. Zij laten een landschap zien dat niet concreet bestaat, maar wel zeer herkenbaar is.

De fotoserie Het Verschoven Landschap is de eerste stap in een nieuw kunstproject dat het komende jaar gerealiseerd wordt. De serie vormt de basis voor een nieuwe installatie en performance.

Kunst achter Dijken
Tijdens Kunst achter Dijken presenteren kunstenaars uit de regio zuidwest Friesland nieuw werk. Er is een grote verscheidenheid van werk te zien: Van sieraden tot videowerk, van foto’s en schilderijen tot installaties en keramiek. Tijdens het weekend zijn er ook optredens van dansers, musici en dichters. Uitrusten kan op het terras van de Pingjumer Pizzeria. Zie voor meer informatie: www.kunstachterdijken.nl

Praktische informatie:
Data en tijd: 11, en 12 mei van 11 tot 17.00 uur.
Vrijdag 10 mei van 19.30 tot 21.30.

Mijn werk is dit weekend te zien in het dorpshuis van Pingjum
Lammert scheltesstraat 12


December 2012
Mijn verhuizing naar Friesland is nu een feit. Nieuw kunstproject gestart waar ook het landschap een belangrijke rol in speelt. Intropagina van de website heeft vandaag ook een nieuw jasje gekregen.

15 mei
Veel belangstelling voor de film Instant Heilige tijdens Kunst Achter Dijken 2012

In één weekend hebben meer dan 200 mensen de film Instant Heilige gezien tijdens het kunstweekend Kunst achter Dijken in Pingjum (Friesland). De film toont een fictieve performance: Een nieuw ritueel dat tot doel heeft om een geloofsverkondiger aan te stellen. De film verwijst naar de leegloop van kerkgemeenten en naar de verambtelijking van kerkelijke organisaties. In de film zijn zowel opnamen te zien van de kathedraal van Chartres en de Utrechtse Dom als uit mijn atelier in Witmarsum.
Instant Heilige maakte onderdeel uit van een installatie in de kerk waarin naast de onttakelde preekstoel ook ook foto’s en diaprojecties uit de serie de Evangelist (2002) te zien waren. 

Aankondiging: Kunst Achter Dijken 2012

11 en 12 mei 2012

Presentatie van de film Instant Heilige en ander werk in de voormalig gereformeerde kerk te Pingjum. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Informatiecentrum tijdens het kunstweekend is de Victoriuskerk, Grote Buren 8, in Pingjum.
Mijn werk is te zien in de voormalige gereformeerde kerk aan de Pibemalaan 11, te Pingjum. Kunst achter Dijken
Kunstweekend op 11 en 12 mei 2012
Diverse locaties in Pingjum
Geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Maart 2012
Werk in uitvoering.
Laatste filmopnamen worden gemaakt voor een nieuw kunstproject. Een filmverslag van een performance-ritueel, afgewisseld met foto's die langzaam in elkaar overvloeien. Voor Pasen hoop ik dit project af te ronden. Ik zal dan ook fragmenten van de film op deze website plaatsen.

Oktober 2011

Ik verkondig u het paradijs

Op 7 oktober 2011 vond in de Bergkerk van Amersfoort de performance Ik verkondig u het paradijs plaats. De performance werd uitgevoerd tijdens de Eredienstvaardiglezing door dr. Tjeu van den Berk. Hieronder een beschrijving van de performance met foto's van René Rosmolen en een videoverslag.

Ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken’. (2 Korintiërs 12,4)

In ik verkondig u het paradijs laat de performer zichzelf opsluiten in een houten omhulsel dat het midden houdt tussen een cocon, een sarcofaag en een schandpaal. Tijdens de performance is een video te zien met beelden van een boom die geheel is ingesponnen door rupsen. Dit door rupsen zelfgemaakte paradijs is veilige haven en gevangenis tegelijkertijd. Het is ook de plaats waar de transformatie van rups naar vlinder plaatsvindt.

Wanneer de performer na 45 minuten verlost wordt uit zijn benarde positie, maakt hij het publiek deelgenoot van zijn bevrijding. Hij biedt hen het water aan uit de kruik die hij al die tijd in zijn handen heeft gehouden. Na dit ritueel wordt het publiek uitgenodigd om de eigen voorstelling van het paradijs met steekwoorden weer te geven op het houten kruis. Dit kruis, deze cocon, werd zo de drager van een collectieve verbeelding van het paradijs.

Het publiek schreef:
Schepping - Bron - Vrede - Gevangen kracht - Vrijheid - Verdriet dat vloeibaar wordt - Israël voor iedereen - Zo stil van binnen. Voor meer informatie over andere performance-rituelen zie ook de pagina liturgie op deze website.
4 mei 2011

De Zeven Laatste Woorden


Uitgevoerd op 18, 22 en 23 april 2011 in de Remonstrantse kerken van Hilversum, Oosterbeek en Eindhoven.
Uitgangspunt vormde het muziekstuk van Joseph Haydn, Die Sieben Letzten Worte.

performance Heer ontferm U Tijdens de uitvoering van het muziekstuk door het Meanderkwartet is de performance Heer, ontferm U te zien. Deze performance is door mij eerder uitgevoerd in drie liturgische vieringen maar heeft voor De Zeven Laatste Woorden een nieuwe vorm gekregen. Het performance-ritueel werd uitgevoerd door leden van de Remonstrantse gemeenten. In de regionale krant Hoog en Laag schreef Maria Koster over de uitvoering in Oosterbeek: Het is een plechtig gebeuren, dat indruk maakt op de vele aanwezigen (....) Na afloop van de uitvoering wordt men uitgenodigd om ook iets (op het houten kruis) bij te schrijven, waaraan menigeen gevolg geeft. (Hoog en Laag, maandag 25 april 2011). Men schreef o.a.: Erbarm U - Aangrijpend - Verzoening met God!! - Ik zal altijd bij U zijn - Bloed mooi - Stilte.

25 januari 2011
De website is vernieuwd. Er zijn een aantal artikelen bij geplaatst. Daarnaast zijn er nu naast foto's ook films van performances in de kerken te zien. Zie bijvoorbeeld Heer ontferm U of ga naar liturgie in het hoofdmenu.

3 december 2010
Mijn proefschrift is online! Van kunstwerk tot religieus ritueel is als open acces document in te zien op internet. Wilt u een papieren versie van het proefschrift ontvangen, neem dan even contact met mij op. De kosten (inclusief verzendkosten binnen Nederland) bedragen € 19,00.
2 december 2010
Ik ben vandaag gepromoveerd tot doctor in de Geesteswetenschappen. Op deze site is een korte samenvatting van mijn onderzoek te vinden.