Organisator van culturele projecten

 


 

Initiatiefnemer en organisator van culturele projecten

Als organisator heb ik onder meer samengewerkt met kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven, kerkbesturen en kerkgangers, buurtverenigingen, buurtbewoners, koren, dirigenten en voorgangers. Mijn aandeel in de organisatie wisselde per expositie. Mijn belangrijkste taken lagen op het gebied van fondsenwerving en publiciteit. Daarnaast deed ik de planning, schreef ik enkele malen het tentoonstellingsplan, begeleidde ik kunstenaars, stagiaires en vrijwilligers, en stelde ik de begroting op.

Experimentele kerkdiensten in het midden, zuiden en oosten van Nederland (oktober 2006 - november 2008) 
Voor de Universiteit Leiden en drie oecumenische kerkgemeenten heb ik vier kerkdiensten met performancekunst georganiseerd. Aan deze vieringen hebben in totaal ruim 500 mensen deelgenomen.
De vieringen werden ondersteund door de Vermeulen Brauckman Stichting, het Leids Universiteits fonds en de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. 


Niet voor de eeuwigheid
(december 2003 - mei 2004)

Elaine Vis: LiefjeSu Tomesen: ik mag niet klagenvideo Niet voor de eeuwigheid
Kunstmanifestatie in de openbare ruimte in de wijk Lombok-Transvaal voor Stichting Kade Ateliers, Utrecht. Thema-expositie met performances en installaties. Ruim 600 mensen hebben deelgenomen aan de verschillende performances. Minimaal 1000 bezoekers hebben een ronde gemaakt langs de kunstwerken. 
Het project werd financieel ondersteund door: het VSB Fonds, stichting Doen, gemeente Utrecht, stichting Fentener van Vlissingen Fonds, Elise Mathilde Fonds, en de stichting 100 jaar festiviteiten Lombok-Transvaal. 


De verleiding van Antonius (oktober 2002 – september 2003)

Expositie in de Antoniuskerk, naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van de kerk. Dertien beeldend kunstenaars uit Lombok reageerden met hun werk op het kerkgebouw en haar geschiedenis, op het geloof en het instituut kerk. Ruim 400 mensen bezochten de expositie die één weekend was te zien.
De uitgave van de tentoonstellingscatalogus werd financieel ondersteund door het K.F. Heinfonds. 


De Evangelist (januari 2001 - maart 2002)
Multidisciplinair kunstproject met theater, beeldende kunst en elektronische muziek, uitgevoerd op drie locaties (in Utrecht, Deventer, en Leiden). Ruim 300 mensen hebben de voorstellingen bezocht. Het publiek werd uitgedaagd om te participeren en te reageren tijdens de voorstelling. 
Het project werd financieel ondersteund door: de gemeente Deventer en Leiden, het VSB Fonds, fonds voor Podiumkunsten, fonds voor Amateurkunst, Vermeulen Brauckman Stichting, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Carel Nengerman Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nicolette Bruining Fonds.


Jesus’ blood never failed me yet (januari 1999 – maart 2000)
Performance en interdisciplinair kunstproject met muziek, theater en beeldende kunst. Op drie lokaties: Antoniuskerk Utrecht, Vrijzinnig Centrum Vrijburg Amsterdam, Janskerk Utrecht. Ruim 300 mensen hebben de performance bijgewoond. 
Het project werd financieel ondersteund door: Amsterdams fonds voor de Kunst, de gemeente Utrecht, het VSB Fonds, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, stichting Fentener van Vlissingen Fonds.


Kijk op de Wijk (februari 1997 – juni 1998)
Expositie in de publieke ruimte in de wijk Lombok (Utrecht). Zestien kunstenaars en twee winnaars van de jongerenprijsvraag toonden een installatie achter de huiskamerramen van wijkbewoners. Aan de expositie was een tentoonstellingscatalogus en een educatief project voor schoolkinderen gekoppeld. De expositie was een groot succes waar de hele wijk in participeerde. Het project werd financieel ondersteund door: gemeente en provincie Utrecht, het VSB Fonds, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, stichting Fentener van Vlissingen Fonds, Carel Nengerman Fonds, stichting Anjerfonds Utrecht, en diverse lokale ondernemers.